Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Ongepland of ongewenst zwanger

Bij een zwangerschap – zowel gepland als ongepland – komt er heel wat op je af. Is je zwangerschap ongepland? Dan kan een moeilijke periode volgen waarin je een keuze moet maken: een abortus, het kind houden of afstaan. 

Komt een ongeplande zwangerschap vaak voor?

Ja. Uit het Sexpert-onderzoek blijkt dat één op de vier zwangerschappen in Vlaanderen ongepland is. Van deze zwangerschappen is één derde meteen gewenst, één derde evolueert van ongewenst naar later toch gewenst, en één derde blijft ongewenst.

Hoe kan het dat je in deze tijden nog ongepland zwanger wordt?

Voor een ongeplande zwangerschap hoef je je niet te schamen. Het kan iedereen overkomen. Toch begrijpt niet iedereen dat een ongeplande zwangerschap nog mogelijk is, terwijl er zoveel anticonceptiemogelijkheden zijn. Maar de verschillende mogelijkheden, de lage prijs en de gemakkelijke beschikbaarheid betekenen niet automatisch dat anticonceptie altijd en juist wordt gebruikt.

Anticonceptie heeft met seks te maken en dan halen (lust)gevoelens het wel eens op verstand. Bovendien is een vrouw meer dan dertig jaar vruchtbaar, tijdens zo'n lange periode is het normaal dat er al eens iets misloopt. Redenen waarom we anticonceptie niet (altijd) correct gebruiken zijn:

 • ongeplande seks
 • je anticonceptie vergeten
 • onvoldoende kennis over je anticonceptiemiddel
 • seks onder invloed van alcohol/drugs
 • ontevredenheid over je anticonceptiemiddel
 • er nog niet volledig uit zijn of je al dan niet kinderen wilt

De meeste anticonceptiemiddelen zijn veilig, maar niet perfect. Soms gebeurt het ook dat het anticonceptiemiddel zelf faalt. Want je biologische vruchtbaarheid is niet 100 procent te controleren. 

Is een ongeplande zwangerschap altijd ongewenst?

Nee. Dat een zwangerschap ongepland is, hoeft niet te betekenen dat ze ongewenst is of blijft (en het kind dus ongewenst is). Iets wat je aanvankelijk niet hebt gepland, kan nadat je erover hebt nagedacht toch evolueren naar een situatie die je graag wilt. 

Een ongeplande zwangerschap kan inhouden dat je:

 • de zwangerschap niet hebt voorbereid: je bent bijvoorbeeld niet doelbewust gestopt met het nemen van je pil of je hebt nog niet met je partner beslist of jullie een kind willen.
 • de zwangerschap als iets negatiefs ervaart: je hebt het gevoel er nog niet klaar voor te zijn, je kinderwens is al volbracht, je bent nog onzeker over je relatie met je huidige partner ... Ook andere omstandigheden in je leven kunnen meespelen, bijvoorbeeld je financiële situatie.
 • de kans op een zwangerschap fout hebt ingeschat: je wordt bijvoorbeeld meteen weer zwanger na de geboorte van je kind omdat je dacht dat je nog niet opnieuw vruchtbaar was.

Sommige mensen kiezen ook bewust voor een ongeplande zwangerschap. Ze laten de natuur haar gang gaan en zien wel wanneer ze zwanger worden. 

Welke keuzes heb je bij een ongeplande zwangerschap?

Bij een ongeplande zwangerschap zijn er drie mogelijke opties:

Het kan een zwaar en moeilijk beslissingsproces zijn waarin tegenstrijdige gevoelens en overwegingen elkaar afwisselen. Maar er is geen foute beslissing, wat je ook kiest. In ons land primeert de keuzevrijheid van de vrouw. Je kunt overleggen met je partner of andere belangrijke personen in je omgeving. Voor sommige vrouwen of koppels is het erg moeilijk om de knoop door te hakken, voor anderen ligt de beslissing snel vast. Heb je problemen om te beslissen, dan kun je terecht bij een van de abortuscentra, het adoptiehuis of bij Fara, het luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes.

Meer informatie of hulp nodig?

Meer informatie of hulp rond ongeplande of ongewenste zwangerschap vind je bij:

 • Huisarts: eerste aanspreekpunt voor informatie over vruchtbaarheid en zwangerschap. Voor hoogdringende zaken kan je terecht bij een huisartsen wachtdienst.
 • Gynaecoloog: informatie over alle thema's die met gezondheidszorg voor vrouwen te maken hebben, inclusief vruchtbaarheid, zwangerschap en bevalling.
 • Kind & Gezin: informatie over hulpmogelijkheden bij ongeplande zwangerschap.
 • Fara: een vzw die luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Je kan er terecht via mail, chat of op het nummer 016 38 69 50.
 • Fiom: informatie over ongewenste zwangerschap en abortusverwerking.
 • Abortuscentra: Luna geeft informatie over abortusmogelijkheden en wettelijke bepalingen, alsook adressen van Nederlandstalige abortuscentra.
 • Adoptiehuis: begeleiding van ongewenst/ongepland zwangere geboorteouders en hun context, naar een keuze die op dat moment het meest aangewezen is..
 • Pleegzorg Vlaanderen: informatie en ondersteuning voor ouders van een pleegkind.
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk: bij een CAW in je buurt kan je terecht met vragen en problemen, vertrouwelijk en gratis.
 • Tele-Onthaal: op het nummer 106 of via chat kun je anoniem je verhaal kwijt als je het moeilijk hebt.