Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Seksuele intimidatie op het werk

Ongewenst seksueel worden benaderd op het werk kan heel vervelend zijn: seksueel getinte opmerkingen, 'uitkledende' blikken, ongewenste aanrakingen,... Het kan zowel om verbaal als lichamelijk gedrag gaan. Je assertief opstellen kan zeker helpen. Als het gedrag niet stopt, kun je een klacht indienen bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur op je werk.

Wanneer is er sprake van seksuele intimidatie?

Een dubbelzinnige opmerking, een hand op je dij, een pikante foto in je mailbox ,... Voor de een is het over de grens, voor de ander niet. Uit onderzoek blijkt dat bijna één op de vijf werknemers wel eens te maken krijgt met dubbelzinnige opmerkingen of grapjes met een seksuele ondertoon. Zes op de honderd werknemers worden slachtoffer van ongewenste seksuele aanrakingen. Alleen jij kunt uitmaken of opdringerig gedrag van een collega seksuele intimidatie is. Als werknemer zul je moeten afwegen of de feiten ernstig genoeg zijn om klacht in te dienen.

Wat zegt de wet over seksuele intimidatie op het werk?

Seksuele intimidatie op het werk valt onder de 'wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk'. Deze wet beschermt alle werknemers van zowel de openbare als de privésector. Iedere werkgever is verplicht een vertrouwenspersoon (intern) of een preventieadviseur (extern) aan te stellen. Zij kunnen een klachtenprocedure opstarten en bemiddelen tussen het slachtoffer en de pleger. Levert de bemiddeling niets op, dan wordt het dossier overgemaakt aan de arbeidsinspectie. Levert ook dat niets op, dan gaat het dossier naar de arbeidsrechtbank. Of zelfs naar de correctionele rechtbank, bijvoorbeeld wanneer het gaat over aanranding op het werk.

Wat kun je doen tegen seksuele intimidatie op het werk?

Probeer in eerste instantie zelf iets te doen aan de situatie:

  • Wees assertief: maak de pleger duidelijk dat je niet gediend bent van zijn of haar gedrag en zeg wat je storend vindt.
  • Praat erover: zoek iemand met wie je het probleem kunt bespreken. Een werkcollega, een vriend(in), een familielid. Of neem contact op met een CAW of CGG voor ondersteuning. Ook bij Tele-Onthaal kan je anoniem je verhaal kwijt, op het nummer 106 of via chat.
  • Dien een klacht in bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur op je werk als het gedrag niet stopt. Als slachtoffer ben je beschermd tegen mogelijk ontslag.

Wat gebeurt er als je klacht indient?

  • Er wordt een afspraak vastgelegd met de vertrouwenspersoon op je werk die is aangesteld om te bemiddelen bij situaties van geweld, pesterijen of seksueel grensoverschrijdend gedrag. In je arbeidsreglement vind je meer info over wie je kunt contacteren.
  • De vertrouwenspersoon zal in alle discretie de situatie met je bespreken. Hij of zij zal ook de pleger aanspreken op zijn (of haar) gedrag. Indien jij dat wilt, wordt ook de werkgever op de hoogte gesteld.
  • Als deze interne procedure niet tot een oplossing leidt, moet de werkgever een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
  • Wanneer ondanks alle bemiddelingspogingen het gedrag niet stopt, wordt je klacht overgemaakt aan de arbeidsinspectie. Dat kan alleen met jouw instemming.
  • Als ook dat niet tot een oplossing leidt, zal de arbeidsrechtbank zich over de zaak buigen en een vonnis vellen.
  • Bij zeer ernstige feiten, bijvoorbeeld aanranding op het werk, kan de zaak zelfs naar de correctionele rechtbank worden doorverwezen.

Welke maatregelen kan je werkgever nemen?

Je werkgever wordt door de wet verplicht om actief mee te werken aan een oplossing voor het probleem. Hij/zij kan zowel maatregelen treffen ten aanzien van het slachtoffer als ten aanzien van de pleger. Het kan gaan om een verwittiging, een overplaatsing naar een andere werkplek, of een andere tuchtmaatregel. De tuchtsancties moeten worden vermeld in het arbeidsreglement. In ernstige gevallen kan je werkgever de pleger zelfs ontslaan om dringende redenen.

Hoe wordt seksuele intimidatie op het werk bestraft?

De arbeidsrechtbank kan een gevangenisstraf opleggen van 8 dagen tot 1 maand en een geldboete tot 500 euro. Wordt de zaak doorverwezen naar de correctionele rechtbank dan kan de strafrechter een zwaardere straf opleggen. De bestraffing is dan gebaseerd op de wetgeving over 'aanranding van de eerbaarheid' of 'verkrachting'.