Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Geweld binnen relatie

Partnergeweld is elke vorm van lichamelijk, psychisch, seksueel of economisch geweld tussen personen die een emotionele en seksuele band hebben. Geweld tussen partners is strafbaar. Ook voor kinderen en andere gezinsleden kan het grote gevolgen hebben. Zoek zo snel mogelijk hulp als je slachtoffer bent. Ook als pleger kan je hulp zoeken om geweld in de toekomst te vermijden.

Komt partnergeweld vaak voor?

Men schat dat 1 op 5 vrouwen en 1 op 10 mannen slachtoffer van partnergeweld is. De politie registreerde in 2010 zowat 120 aangiftes per dag. Dat is het dubbele van 10 jaar geleden (criminaliteitsstatistieken 2011). Vooral fysiek en psychisch geweld wordt gemeld.

Welke vormen van partnergeweld bestaan er?

Partnergeweld komt in alle sociale klassen en in alle culturen voor. Er zijn 4 vormen:

 • psychisch geweld: beledigen, vernederen, bedreigen, of de ander totaal negeren.
 • fysiek geweld: slaan, schoppen, de ander ruw behandelen of dwingen schadelijke handelingen te doen (bijvoorbeeld jezelf wassen in veel te warm water).
 • seksueel geweld: je partner dwingen tot seks (verkrachting) of verplichten tot seksuele handelingen (bijvoorbeeld porno kijken). Seks gebruiken als beloning of - andersom - seksuele onthouding als vorm van straf.
 • economisch geweld: beheer over eigen loon afnemen, onvoldoende huishoudgeld geven, noodzakelijke materiële zaken ontzeggen.

Welke gevolgen heeft partnergeweld voor kinderen?

Getuige zijn van partnergeweld is erg traumatiserend voor kinderen en jongeren. Het kan levenslange gevolgen hebben. Kinderen komen terecht in een draaikolk van angst, verwarring, stress en loyaliteitsconflicten tussen beide ouders. Afhankelijk van de leeftijd kan dit leiden tot:

 • bij peuters en kleuters: ontwikkelings- en gedragsproblemen (angst, driftbuien, bedplassen);
 • bij lagereschoolkinderen: emotionele problemen (isolatie, negatief zelfbeeld) en fysieke klachten;
 • bij jongeren: gedragsproblemen die zowel tot slachtoffergedrag (depressie, verslavingsproblemen) als tot dadergedrag (agressie, vernielzucht) kunnen evolueren.

Is partnergeweld strafbaar?

Partnergeweld is strafbaar in ons land sinds 1997. Recentere wetten hebben de strijd ertegen aangescherpt en de bestraffing verzwaard. Hierdoor:

 • is partnergeweld een verzwarende omstandigheid geworden binnen de bestraffing van geweld;
 • is er een regeling voorzien voor toewijzing van de gezinswoning (2003) aan het slachtoffer (echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende);
 • werd recent (2013) het spreekrecht voor medische beroepen uitgebreid waardoor artsen partnergeweld mogen signaleren.

Meer informatie of hulp nodig?

Meer informatie of hulp rond geweld binnen een relatie vind je bij:

 • Huisarts: eerste aanspreekpunt voor informatie en hulp bij seksuele problemen en partnergeweld.
 • Politie: als je slachtoffer bent van geweld, bel het noodnummer 101 of ga langs bij een politiekantoor in je buurt.
 • Horenzienenpraten.be: tips om je relatie gezond te houden en informatie over partnergeweld.
 • Meldpunt geweld: op het nummer 1712 of op de website kan je terecht voor het melden van situaties van geweld. 
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk: bij een CAW in je buurt kan je terecht met vragen en problemen, vertrouwelijk en gratis. Je vindt er ook de centra voor slachtofferhulp en voor crisisopvang.
 • Psycholoog: ondersteuning bij geestelijke gezondheids-, verwerkings- of relatieproblemen.
 • Tele-Onthaal: op het nummer 106 of via chat kan je anoniem je verhaal kwijt als je het moeilijk hebt.