Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hulp bij partnergeweld

Partnergeweld heeft grote gevolgen voor jezelf, voor je kinderen en voor andere inwonende gezinsleden. Geweld tussen partners is strafbaar. Het geweld verborgen houden voor de buitenwereld lost niets op. Partnergeweld kan je niet alleen oplossen. Zoek zo snel mogelijk hulp.

Hoe reageren op fysiek geweld?

Een acute geweldsituatie geeft je weinig mogelijkheden om te reageren. Enkele tips die kunnen helpen als een discussie dreigt uit te monden in geweld zijn:

 • Tracht kalmerend te praten om de discussie niet nog hoger te laten oplopen.
 • Probeer je te verplaatsen naar een ruimte van waaruit je mogelijk kan vluchten.
 • Tracht eventuele kinderen in veiligheid te stellen.
 • Probeer hulp in te roepen (buren, politie) bij geweld.

Hoe kan je je beschermen tegen herhaling van fysiek geweld?

Als geweld zich eens heeft voorgedaan is de kans groot dat het zich herhaalt. Verhinderen dat het opnieuw gebeurt is niet evident. Je kan wel enkele voorbereidingen treffen om het geweld zo snel mogelijk te ontvluchten:

 • Bereid een 'vluchtkoffertje' voor met de belangrijkste zaken die je nodig hebt.
 • Zorg voor reservesleutels (huis, wagen, fietsslot).
 • Bereid een lijstje voor met telefonische noodnummers.

Weggaan of blijven bij partnergeweld?

Partnergeweld is onaanvaardbaar. Toch is het vaak ontzettend moeilijk om te beslissen om weg te gaan of te blijven. Wanneer er kinderen zijn moet ook in hun belang worden beslist. Zoek iemand om mee te praten. Een vertrouwenspersoon (familielid, vriend/vriendin) of een professionele hulpverlener kunnen je steun bieden en je zelfvertrouwen opkrikken. Beslis je om weg te gaan, bereid je dan zo goed mogelijk voor. Voor een tijdelijk onderkomen kan je terecht in een vrouwen- of mannenopvangcentrum.

Waar vind je hulp bij partnergeweld?

Er zijn diverse hulpmogelijkheden:

 • Telefonische hulp vind je bij het meldpunt voor geweld of misbruik op het gratis nummer 1712, of via mail. Het is elke werkdag te bereiken van 9 tot 17u. Ook Tele-onthaal biedt een luisterend oor op het nummer 106 en is dag en nacht bereikbaar. Je kan er ook elke avond terecht voor een (anoniem) online chatgesprek.
 • Psychische hulp en ondersteuning kan je vinden bij een CAW, CGG of zelfstandige therapeut. Je kan ook terecht bij de centra voor slachtofferhulp.
 • Voor medische zorg en een vertrouwelijk gesprek kan je terecht bij je huisarts. Hij/zij kan bij verwondingen een medisch attest opstellen dat bij aangifte bij de politie kan dienen als bewijsmateriaal.
 • Voor crisisopvang kan je terecht in een vrouwen- of mannenopvangcentrum. Er kan OCMW-steun geregeld worden voor wie geen geld heeft voor het verblijf.
 •  Meer informatie over partner- en gezinsgeweld vind je op de website www.horenzienenpraten.be.

Hoe doe je aangifte van partnergeweld?

Partnergeweld aangeven doe je bij de politie. In noodgevallen kan je het nummer 101 bellen. De politie stelt een proces-verbaal op en zal alle bewijselementen verzamelen. Een aangifte wordt niet meteen een rechtszaak. De politie zal in de eerste plaats bemiddelen tussen de partners en indien nodig doorverwijzen naar diensten die ondersteuning kunnen bieden.