Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Verliefd op iemand anders

Je aangetrokken voelen tot iemand anders is heel normaal en kan je overkomen op elke leeftijd. Verliefd worden is heerlijk als je single bent. Zeker wanneer de ander je gevoelens beantwoordt. Maar het ligt wel even anders wanneer je verliefd wordt op iemand anders wanneer je al een relatie hebt. Waarom word je verliefd op iemand anders dan je partner? En welke gevolgen kan het hebben voor je relatie?

Wat maakt dat je verliefd wordt op een ander?

Er kunnen heel wat redenen zijn. Ze kunnen enerzijds te maken hebben met de persoon op wie je verliefd wordt, bijvoorbeeld haar of zijn persoonlijkheid, of zijn of haar fysieke aantrekkingskracht. Anderzijds kunnen verliefdheidsgevoelens je duidelijk maken dat je iets mist binnen je relatie met je huidige partner. Misschien is je relatie te monotoon geworden? Of voel je je alleen staan met bepaalde zorgen of stress en krijg je daarbij meer steun van iemand anders dan van je partner? Verliefd zijn op iemand anders kan zich uiten in:

  • Stille liefdes: jij bent verliefd, maar de ander weet het niet;
  • Onbeantwoorde liefdes: de ander weet dat je verliefd bent maar beantwoordt je gevoelens niet;
  • Verboden liefdes: je bent verliefd op iemand die al een relatie heeft, bijvoorbeeld je beste vriend of vriendin, de vrouw van je baas...

Er wordt aangenomen dat er veel mensen in stilte verliefd zijn op iemand anders dan hun eigen partner.

Vertel je je partner dat je verliefd bent op een ander?

Het is niet evident om deze gevoelens met je partner te bespreken. De angst om je partner te kwetsen, de vrees voor een blijvend wantrouwen, de onzekerheid dat je relatie op de helling wordt gezet... kunnen redenen zijn om je verliefdheidsgevoelens voor jezelf te houden. Je kan beslissen om openlijk over je gevoelens met je partner te praten. Of je kan de voorkeur geven aan een vertrouwelijk gesprek met een goede vriend of vriendin.

Het dilemma: kiezen voor je partner of voor een nieuwe relatie?

Hoe het verder moet met je relatie als de verliefdheid voor de ander aanhoudt is een heikel punt. Neem de tijd die je nodig hebt om alle eventuele gevolgen goed tegen elkaar af te wegen. Sta zeker stil bij:

  • Je emoties: sta stil bij je huidige relatie. Besef dat een relatiebreuk voor alle betrokkenen heftige emoties met zich mee kan brengen. Denk na over hoe gelukkig je bent met je partner en of je hem of haar zou kunnen missen? Besef dat de verliefdheid op deze mogelijke nieuwe partner ook weer voorbij kan gaan.
  • De sociale impact van je beslissing: besef dat je beslissing niet alleen gevolgen heeft voor jezelf, maar ook voor je partner en eventuele kinderen. Wanneer je nieuwe partner eveneens een relatie heeft zijn ook daar de gevolgen verstrekkend. Bovendien verandert je hele netwerk van sociale en familiale relaties vaak mee: contacten met familieleden vallen weg, je vriendenkring verandert ingrijpend...
  • De materiële impact van je beslissing: zowel in je eigen situatie als bij je nieuwe partner staat er materieel heel wat op het spel. Denk maar aan lopende hypothecaire leningen, onderhoudsgelden voor de opvoeding van kinderen, en alle andere financiële regelingen die bij een eventuele relatiebreuk moeten getroffen worden.

Besluit je voor je huidige relatie te blijven gaan, wees dan eerlijk en duidelijk tegenover de persoon op wie je verliefd bent. Als je partner op de hoogte is van je verliefdheid op een ander kan je huidige relatie een (flinke) deuk hebben opgelopen. Praten met elkaar, of hulp inroepen van een professionele hulpverlener kan dan aangewezen zijn.

Meer informatie of hulp nodig?

Meer informatie of hulp rond verliefd zijn op iemand anders vind je bij: