Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Relatietherapie

Iedereen heeft in zijn of haar relatie wel eens met spanningen te maken. Dit is normaal en conflicten horen zelfs bij een gezonde relatie. Maar wanneer de problemen te ernstig zijn of te lang aanslepen, kan het nodig zijn beroep te doen op deskundige hulp. Jaloezie in relaties, ruzies, ontrouw, verbaal of fysiek geweld,... zijn voorbeelden waarbij relatietherapie een uitkomst kan bieden.

Wat kan je verwachten van relatietherapie?

Relatietherapie kan je helpen om te achterhalen waar relatieproblemen vandaan komen. En hoe ze op te lossen zijn. Doorgaans gaan koppels samen in begeleiding. Met de therapeut wordt onderzocht hoe jullie met spanningen en conflicten kunnen omgaan in jullie relatie. Bij zeer ernstige conflicten kan je samen met de therapeut bespreken of je de relatie al dan niet wil verder zetten. Zelfs dan kan relatietherapie nuttig blijven en kan de therapeut helpen om het uit elkaar gaan op de minst pijnlijke manier te laten verlopen. Maar relatietherapie kan ook preventief werken: door tijdig beroep te doen op een hulpverlener kan je vaak voorkomen dat je relatie op de klippen loopt.

Moet je met twee zijn om relatietherapie te volgen?

Bij relatietherapie is het ideaal als jullie met z'n twee de therapie aanvatten. Wil je partner echter niet mee op gesprek komen, dan kan je nog steeds individueel in begeleiding gaan. Je kan dan stilstaan bij wat je zelf dwars zit en samen met de therapeut naar oplossingen zoeken.

Hoe verloopt relatietherapie?

Hoe relatietherapie concreet verloopt hangt enerzijds af van de therapeut en anderzijds van het koppel zelf. De relatietherapeut reikt geen pasklare oplossingen aan en verwacht dat jij en je partner actief meewerken aan de oplossing van het probleem. De therapie zelf bestaat uit gesprekken op regelmatige basis. Gesprekken duren meestal ongeveer 1 uur. In het eerste gesprek (of gesprekken) wordt de aanmeldingsklacht besproken. Dat is het probleem zoals het door jullie ervaren wordt. De therapeut zal daarnaast ook informeren naar jullie achtergrond om meer te weten te komen hoe jullie functioneren als koppel. Vervolgens wordt het probleem breder in kaart gebracht. Tijdens de gesprekken zal de therapeut jullie aangemoedigen om intens met elkaars gevoelens en emoties bezig te zijn. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen. Onuitgesproken gevoelens zoals gekwetst zijn, gemis, kwaadheid, verdriet,... kunnen in de veilige omgeving van de therapiekamer tussen partners worden uitgewisseld.

Waar vind je een relatietherapeut?

Met relatieproblemen kan je altijd terecht bij een hulpverlener van een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Of je kan gericht zoeken naar een therapeut op het internet.