Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Sekstherapie

Sekstherapie is een gespecialiseerde vorm van gesprekstherapie die gericht is op het oplossen van seksuele problemen. Dat houdt in: praten over je gevoelens, ervaringen, verwachtingen en verlangens met betrekking tot het seksueel probleem. Kunnen alle seksuele problemen worden opgelost met sekstherapie? En hoe verloopt zo'n begeleiding en waar kan je ervoor terecht?

Wanneer is sekstherapie aangewezen?

Sekstherapie is aan te raden als seksuele problemen gaan doorwegen in je relatie en je eigen zoektocht naar een oplossing niet lukt. Seksuele problemen kunnen zowel een lichamelijke, relationele als psychologische oorzaak hebben. In veel gevallen betreft het een combinatie van oorzaken. De meest voorkomende zijn: geen zin in seks, verschil in seksueel verlangen, erectie- of orgasmeproblemen, ontrouw, seksverslaving, negatieve seksuele ervaringen in het verleden, problemen met seks na ongeval of ziekte, vragen over seksuele voorkeur...

Hoe verloopt sekstherapie?

Bij seksuele problemen in je relatie is het een voordeel om sekstherapie als koppel aan te vatten. Lukt het niet om je partner te overhalen om de stap te zetten - of ben je single - dan kan een individuele begeleiding toch aan te raden zijn. Bij een seksuoloog met een niet-medische opleiding is een lichamelijk onderzoek geen onderdeel van de consultatie(s). Sekstherapie verloopt meestal in verschillende fases:

  • voorlichting en bespreking van het probleem: vertrekkend van het seksueel probleem zal de therapeut gerichte informatie geven over de lichamelijke, psychologische en relationele aspecten van seksualiteit. Vaak betekent dit een geleidelijk laten varen van zaken waar men vast van overtuigd was en het ontkrachten van mythes over seksualiteit. Er is ook aandacht voor het verbeteren van vaardigheden bij het praten over seksualiteit.
  • (thuis)oefeningen: aan de hand van een 'op maat' opgesteld oefenprogramma krijg je als koppel (of single) thuisopdrachten mee om in een veilige privésfeer uit te voeren. Koppels worden zo actief betrokken in de therapie en kunnen nieuwe seksuele vaardigheden aanleren.
  • nabesprekingen: de thuisoefeningen worden afgewisseld met therapiesessies. Daarbij worden de oefeningen praktisch en ook de individuele beleving van de partners besproken. Stapsgewijs gaat de therapeut op zoek naar struikelblokken, blokkades of remmingen.

Het is niet altijd nodig het hele proces te doorlopen: soms kan alleen voorlichting al volstaan om een seksueel probleem op te lossen. Bij complexere problemen kan de duur van de therapie gespreid zijn over meerdere sessies.

Waar kan je terecht voor sekstherapie?

Je kan met seksuele problemen in eerste instantie terecht bij je (huis)arts. Wanneer verder medisch onderzoek aangewezen is zal hij of zij je doorverwijzen naar een medisch specialist (gynaecoloog of androloog). Of naar een seksuoloog, rekening houdend met jouw wensen en voorkeuren. Zo kan er een voorkeur zijn voor een vrouwelijke of mannelijke therapeut, een ouder persoon of een leeftijdsgenoot, een therapeut uit je eigen streek... Je kan ook zelf een seksuoloog zoeken via de site van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS).