Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Cyberpesten

Je kind kan pleger of slachtoffer zijn van cyberpesten. Of allebei. Cyberpesten kan heel vervelend zijn. Leer je kind wat je wel en niet online zet en hoe je gepast reageert. 

Wat is cyberpesten?

Pesten via een computer, gsm of een ander toestel waarmee je op het internet kan. Het kan gaan om boodschappen waarmee je iemand vernedert, beledigt, bedreigt of in verlegenheid brengt. Cyberpesten heeft niet noodzakelijk iets met seksualiteit en relaties te maken. Maar ‘gevoelige’ informatie zoals uiterlijk, vriendschappen en liefjes, foto’s of tekstjes over seksuele ervaringen zijn natuurlijk wel een dankbaar onderwerp. Cyberpesten voorkomen of er gepast op reageren leert je kind veel over respectvolle relaties. 

Hoe erg is cyberpesten?

Elke vorm van pesten kan voor je kind een nare ervaring betekenen, of het nu online is of op de speelplaats. Maar cyberpesten gaat door na de schooluren en binnen de muren van je eigen huis. Dat maakt het wel extra bedreigend. Er is bij wijze van spreken niet meer aan te ontsnappen. Klassiek en online pesten lopen trouwens vaak door elkaar. Een ruzie op de speelplaats die online ontaardt in een scheldpartij bijvoorbeeld. Een gevoel van anonimiteit kan ervoor zorgen dat de pester verder durft te gaan dan face-to-face. 

Hoe kan je cyberpesten voorkomen?

Praat over online pesten van zodra je kinderen online gaan. Dit kan je bespreken:

 • Een geschreven boodschap kan heel anders overkomen dan wat je zegt. Denk na voor je iets ‘voor de grap’ post. De boodschap kan veel kwetsender overkomen dan bedoeld.
 • Ben je boos op iemand, dan kan het heel verleidelijk zijn om daarover een bericht te posten. Dat kan even opluchten, maar het lost geen ruzie op. Wat je niet gewoon durft te zeggen, zet je ook niet online. 
 • Cyberpesten mag niet en je kan er zowel door je onmiddellijke omgeving als door een rechter zwaar voor gestraft worden.
 • Online pesten lokt vaak een kettingreactie uit. Veel betrokkenen raken erdoor gekwetst en uiteindelijk verlies je misschien goede vrienden. 
 • Denk goed na voor je persoonlijke informatie op het internet zet. 

Hoe reageer je op cyberpesten? 

 • Leer je kind om niet te reageren op haatmails of flauwe grappen. Zo krijgt de pester er snel genoeg van.
 • Druk je kind op het hart om niet mee te doen als een ander kind gepest wordt. Om bijvoorbeeld geen pestberichtjes verder door te sturen. 
 • Blijf kalm. Vermijd emotionele reacties. Zo demonstreer je zelf hoe je best kunt reageren. Als je als ouder heel emotioneel reageert, zal je kind de volgende keer misschien liever niets vertellen. 
 • Geef je kind eerst de kans om de situatie zelf aan te pakken. Ga dus niet meteen aan de schoolpoort staan om de pleger of zijn ouders een lesje te leren. 
 • Houdt het pestgedrag aan en raakt je kind er niet uit, neem dan contact op met de school, jeugdbeweging enz. om de situatie uit te klaren. Overleg hierover zoveel mogelijk met je kind.
 • Maak een schermafdruk als bewijsmateriaal.
 • Wordt je kind gepest binnen een chatroom, neem dan contact op met de moderator. 

Wat als je kind zelf cyberpest? 

Je kind kan zowel pleger als slachtoffer zijn van cyberpesten, en misschien ook allebei. Ook online met elkaar omgaan is een leerproces. Zoek als ouder dus niet zozeer naar een schuldige, maar naar een oplossing voor de situatie. 

 • Ook een kind dat zelf pest, verdient een open gesprek. Net als bij ‘gewoon’ pesten zit er misschien een ander probleem achter. Of je kind heeft nog niet stilgestaan bij de gevolgen. 
 • Denk na over een gepaste sanctie en over excuses tegenover het slachtoffer.

Zijn ouders verantwoordelijk als een kind cyberpest? 

Ja, als ouder kan je verantwoordelijk worden gesteld voor het pestgedrag van je kind. Ook als je zoon of dochter aanstootgevende beelden heeft verspreid, kan iemand zich gekrenkt voelen en jou daarvoor aansprakelijk stellen. 

Meer informatie of hulp nodig?

Meer informatie of hulp rond cyberpesten vind je bij: