Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Zwaar grensoverschrijdend gedrag

Zwaar grensoverschrijdend seksueel gedrag moet je niet alleen verbieden, maar ook bestraffen. Aarzel ook niet om hulp te zoeken.

Wat is zwaar grensoverschrijdend gedrag? 

 • Er is geen wederzijdse toestemming.
 • Het seksueel contact wordt afgedwongen met dreigementen, agressie, geweld.
 • Er is een grote ongelijkwaardigheid tussen de betrokkenen.
 • Het gedrag past totaal niet bij de leeftijd en ontwikkeling van je kind.
 • Het gedrag is choquerend.
 • Het gedrag veroorzaakt zware schade.

Dwingen tot seksspelletjes. Hoe reageer je?

Je buurvrouw zegt dat je 16-jarige zoon haar 14-jarige dochter tot seksuele spelletjes gedwongen heeft. Je confronteert je zoon met dit verhaal en hij geeft toe. Hij had gedreigd gemene roddels over haar te verspreiden als ze zich niet uitkleedde. Bovendien bekent hij dat zijn beste vriend er ook bij was. Waarom is dit zwaar grensoverschrijdend? 

 • Er is geen toestemming en vrijwilligheid. 
 • De betrokkenen waren evenmin in een gelijkwaardige positie: 2 tegen 1.
 • De kans is groot dat het buurmeisje hier emotionele schade aan overhoudt.

Wat doe je? 

 • Zeg je zoon dat dit absoluut niet kan: het meisje wou dit niet en bovendien kan zij klacht indienen voor aanranding.
 • Maak duidelijk dat niet nooit meer mag gebeuren.
 • Vertel hem welke stappen je gaat ondernemen: je zal een gesprek met het meisje en haar mama hebben en je zal ook de ouders van zijn beste vriend op de hoogte brengen.
 • Laat hem zijn excuses aan het meisje aanbieden en leg hem een ernstige straf op. Leg ook uit waarom je straft. 
 • Schakel eventueel hulp in.

Meer voorbeelden?

 • Een meisje van 9 zit op schoot bij haar oom. Die gaat met zijn handen onder haar truitje. Het meisje voelt zich daar niet lekker bij.
 • Een jongen van 17 laat in het park zijn penis zien aan voorbijgangers.

Wat kan je als ouder dan als je kind zwaar overschrijdend gedrag heeft gepleegd?

Als je kind zwaar over de grens ging, zit je als ouder met heel wat vragen en twijfels. Je hebt af te rekenen met je eigen emoties en wellicht ook met negatieve reacties uit de omgeving. Wat kan je doen? 

 • Blijf je kind observeren na de feiten. Merk je iets speciaals op in zijn gedrag dat zou kunnen voorafgaan aan grensoverschrijdend gedrag? Probeert je kind te ontkomen aan je toezicht? 
 • Probeer met je kind te praten over zijn ideeën en gevoelens die met het gedrag gepaard gaan. Misschien mist je kind bepaalde informatie of is het in de war over zijn seksuele gevoelens.
 • Aarzel niet om hulp te zoeken voor je kind als je vermoedt dat het gedrag voortkomt uit dieperliggende problemen. Je kind ontwikkelt zich niet goed bijvoorbeeld. Of je denkt dat het zelf iets ernstigs heeft meegemaakt. Neem contact op met een JACCAW of CGG in je buurt.
 • Blijf zelf niet met twijfels of schuldgevoelens zitten over je opvoedingsstijl. Zoek hulp voor jezelf in één van de Opvoedingswinkels. De organisatie I.T.E.R. geeft informatie aan ouders van plegers.  

Wat zijn de gevolgen voor je kind?

Bij ernstig of zwaar grensoverschrijdend gedrag is de kans groot dat iemand klacht indient. Als een minderjarige verdacht wordt van een seksueel grensoverschrijdend feit, dan stelt de politie een proces-verbaal op. De procureur des Konings beslist welke verdere stappen volgen. 

Meer informatie of hulp nodig?

Meer informatie of hulp rond zwaar grensoverschrijdend gedrag vind je bij:

 • De Opvoedingslijn: hulp voor ouders met vragen over opvoeding. De lijn is bereikbaar op het nummer 078 15 00 10 of via mail.
 • Opvoedingswinkels: bij een Opvoedingswinkel of Opvoedingspunt in je buurt kan je terecht met vragen over opvoeding.
 • Sensoa.be: materiaal om kinderen en jongeren voor te lichten, en organisaties die aan ouders vorming geven over seksuele opvoeding.
 • Jongeren Advies Centrum: bij een JAC in de buurt kunnen jongeren terecht met vragen en problemen, vertrouwelijk en gratis. Dat kan ook telefonisch, via mail of via chat.
 • Awel: op het nummer 102, via chat of via mail kunnen kinderen en jongeren hun verhaal kwijt, anoniem en gratis